GNSS-спостереження

Порівняння підходів до визначення зенітної тропосферної затримки на основі даних радіозондування атмосфери і ГНСС- спостережень

Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS) на даний час все частіше використовуються в задачах моніторингу атмосфери. Для визначення тропосферних затримок найчастіше застосовують два підходи: обчислення даних радіозондування атмосфери та опрацювання даних GNSS-спостережень. GNSS-опрацювання, зазвичай, виконуються двома методами: абсолютним методом точного позиціонування (Precise Point Positioning, PPP) і методом подвійних різниць (Double Differences, DD). PPP - це потужний інструмент для аналізу даних, що чутливий до різних параметрів.

Дослідження азимутально-часових варіацій стану іоносфери за спостереженнями з мережі GNSS-станцій

Мета. Дослідити азимутально-часові варіації стану іоносфери в період активного збурення, за даними спостережень референцної станції SULP та проаналізувати отримані дані. Методика. Вихідними даними ми вибрали іонофайли із регулярних GNSS-спостережень референцної станції SULP на дату 1, 2, 3 вересня та 1, 2, 3 жовтня 2013 р. на 0, 6, 12, 18 та 23 год. Наступний наш крок полягав у виборі даних про супутники. Таку інформацію формують у добовому файлі програмному забезпеченні Trimble Planning. Частоту реєстрації такого файлу користувач задає індивідульно.