гармонічні коефіцієнти

Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на територію Арктики

Розглянуто методику побудови локального гравітаційного поля аномалій сили ваги з використанням техніки spherical cap harmonic analysis (SCHA). Цей підхід передбачає використання приєднаних функцій Лежандра цілого степеня і дійсного порядку. Ці функції формують дві системи функцій. у кожній із цих систем вони є ортогональними між собою на “шапці” сфери. Проте в загальному ці функції не є ортогональними. Тому для використання обох систем функцій традиційно використовують спосіб найменших квадратів. Проте для високих порядків досить складно знаходити власні числа даних функцій та їхню норму.

Основні співвідношення для визначення гармонічних коефіцієнтів розкладу гравітаційного потенціалу Землі за даними супутника GOCE

Останні досягнення науки в сфері фізичної геодезії є проектом Європейського космічного агентства - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометра. Гравітаційне поле Землі зручно представити як ряд сферичних гармонійних функцій, тобто для моделювання гравітаційного поля існує кінцеве число параметрів - так званий коефіцієнт Cnm Snm. Аналізуються основні співвідношення для визначення цих коефіцієнтів.

 

Про побудову моделей гравітаційного поля Землі за даними GOCE

Стрімкий розвиток геодезії характеризується не тільки розширенням типів різноманітних вимірів з традиційним підвищенням їх рівня точності, але й розв’язуванням основної задачі геодезії – визначення фігури, гравітаційного поля Землі та варіацій у часі.

Побудова матриці нормальних рівнянь для моделювання локального гравітаційного поля

Розглянуто методику побудови локального гравітаційного поля за допомогою неортогональних базових функцій, які є розв’язком рівняння Лапласа на ,,шапці˝ або сегменті сфери. Цей підхід передбачає використання приєднаних функцій Лежандра цілого степеня і дійсного порядку. Ці функції формують дві системи функцій.