геологічні особливості

Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахуванням морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття)

На сьогоднішній день найбільш ефективне застосування знайшли геоінформаційні системи у сфері прогнозування площ затоплень під час паводків. Розглядаються можливості моделювання паводків при обліку не тільки висот місцевості, але і літологічного складу порід, що впливає на інфільтрацію вод в глибину шарів. Враховано також морфологічні особливості долин, зокрема, їх звуження і різкі вигини. Встановлено, що ці характеристики більшою мірою впливають на висоту підйому вод, тоді як їх розтікання за площею залежить від ширини долини і впадання великих приток