морфологічні особливості долин

Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахуванням морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття)

На сьогоднішній день найбільш ефективне застосування знайшли геоінформаційні системи у сфері прогнозування площ затоплень під час паводків. Розглядаються можливості моделювання паводків при обліку не тільки висот місцевості, але і літологічного складу порід, що впливає на інфільтрацію вод в глибину шарів. Враховано також морфологічні особливості долин, зокрема, їх звуження і різкі вигини. Встановлено, що ці характеристики більшою мірою впливають на висоту підйому вод, тоді як їх розтікання за площею залежить від ширини долини і впадання великих приток