aлгоритми комп’ютерного аналізу

Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення

Досліджено методи контрольованої класифікації за мінімальною відстанню, відстаніі Махаланобіса і максимальної правдоподібності для ідентифікації лісів. Матеріалами служили космічні знімки з супутників Ikonos, QuickBird і засвідчувальна інформація, отримана наземними способами. Встановлено, що ефективним для класифікації лісів є метод максимальної правдоподібності.