Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення

2013;
: стоp. 101 - 110
Надіслано: Серпень 28, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено методи контрольованої класифікації за мінімальною відстанню, відстаніі Махаланобіса і максимальної правдоподібності для ідентифікації лісів. Матеріалами служили космічні знімки з супутників Ikonos, QuickBird і засвідчувальна інформація, отримана наземними способами. Встановлено, що ефективним для класифікації лісів є метод максимальної правдоподібності.

 

 1. Лялько B.I. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природоко­ристу­вання / За ред. В.І. Лялько та М.О. Попова. – К.: Наукова думка, 2006. – 360 с.
 2. Бунтова О.Г. Оцінка екологічного стану лісових насаджень в зоні відчуження ЧАЕС / О.Г. Бунтова, М.Д. Кучма, М.Г. Зленко // Тези доп. наук.-практи. конф. «Наука. Чорнобиль-97». – Київ, 11–12 лютого 1998 р. – К.: УРУЦ, 1998. – С. 97–98.
 3. Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посібник / Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 46–49.
 4. Бурштинська Х., Бондар Р., Поліщук Б. Порівняльний аналіз методів класифікації лісів за мате­ріалами космічного знімання із супутника QUICKBIRD. УДК 528.8 НУ «Львівська політехніка». Вип. №1 (23) / 2012.
 5. Владимирова Н.А. Космические изображения ASTER как источник данных для лесного хозяйства: характеристики, методика дешифрирования, перспективы использования / Н.А. Владимирова // Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: Доклады IV Междунар. конф. (Москва, 17–19 апреля 2007 г.). – С. 94–97.
 6. Данилин И. М., Медведев Е. М., Мельников С. Р. Лазерная локация Земли и леса: Учеб. пособие. Красноярск: Ин-т леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2005. – 182 с.
 7. Довгий С.О. Досвід і перспективи використання даних дистанційного зондування Землі для прогнозування пожежонебезпечності лісів (на прикладі Зони відчуження Чорнобильської АЕС) / С.О. Довгий, В.І. Лялько, О.І. Сахацький та ін. // Екологія та ресурси. – К.: Вид-во ERRIU-УІНСіР, 2002. – № 3. – С. 85–94. – (Зб. праць Укр. ін.-ту досліджень навколиш. середовища і ресурсів Ради національної безпеки та оборони України).
 8. Жолобак Г.М. Вітчизняний досвід супутникового монітору лісових масивів України / Г.М. Жолобак // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16, № 3. – С. 46–54.
 9. Исаев А. С., Сухих В. И., Калашников Е. Н. и др. Аэрокосмический мониторинг лесов. М.: Наука, 1993. – 241 с.
 10. Кохан С.С. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи: Підручник / С.С. Кохан, А.Б. Востоков. – К.: Вища шк., 2009. – 511 с.
 11. Лялько В.И. Комплексирование многозональных космических снимков различного пространственного разрешения для повышения эффективности исследований лесных массивов (на примере зоны отчуждения ЧАЭС и районов Сибири) / В.И. Лялько, А.И. Сахацкий, А.Я. Ходоровский и др. // Косміч. наука і технологія. – 2002. – 8, № 2/3. – С. 239–246.
 12. Поліщук Б.В. Сучасні досягнення і проблеми в дослідженнях розвитку та стану лісів / Б.В. Поліщук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Вип. 70. – С. 38–45.
 13. Трейфельд Р.Ф. Значение дистанционных методов в инвентаризации лесов / Р.Ф. Трейфельд, В.И. Березин // Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве. Доклады IV Международной конференции (Москва, 17–19 апреля 2007 г.). – С. 140–144.
 14. Цыдыпова М.В. Применение данных ДЗЗ в мониторинге лесных экосистем Забайкальского природного Национального парка / М.В. Цыдыпова, В.А. Борхонов, М.Г. Цыренова // Аэрокосми­ческие методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: Доклады IV Международной конференции (Москва, 17–19 апреля 2007 г.). – С. 152–155.
 15. Beney I. Advanced Space System Concepts and technologies: 2010-2030. – L. A.: Aerospace Press, 2003. – 294 p.
 16. Dontchenko V.V., Johannesen O.V., Bobylev L.P., Bartalev S.A. ERS/SAR data application for Russian boreal forests mapping and monitoring // Proe. I b ARSS’99. – 1999/ – P.311 – 314.
 17. Sakhatsky A.I. Classification of space images for forest state identification within the Siberia region / Sakhatsky A.I., McCallum J., Khodorovsky A.Ja., Bujanova I.Ja. // Pt. 1 IIASA, Laxenburg, Austria, IR-02-09, April 2002. – 45 p. –
 18. http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/.
 19. http://www.lvivlis.com.ua/file/LL_proekt.pdf.
 20. http://www.worldview.ru/quickbird.html.