об'єкт нерухомості

Достовірність експертних суджень в оцінці нерухомості

Наведено теоретичні та практичні пропозиції про підвищення достовірності експертного методу оцінки нерухомості. Проведені дослідження і висновки зроблені на основі теорії методів статистики і економіко-математичного моделювання.