Достовірність експертних суджень в оцінці нерухомості

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено теоретичні та практичні пропозиції про підвищення достовірності експертного методу оцінки нерухомості. Проведені дослідження і висновки зроблені на основі теорії методів статистики і економіко-математичного моделювання.

1.    Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2000. – 171 с. 
2.    Лагоднюк О.А. Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків / О.А. Лагоднюк, П.Г. Черняга. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с. 
3.    Основы экономического прогнозирования: учеб. пособие / Н.М. Громова, Н.И. Громова. – М.: Академия Естествознания, 2007. – 112 с. 
4.    Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 264 с. 
5.    Добряк Д.С. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / Д.С. Добряк, Д.І.Бабміндра.  – К.: Урожай, 2006. – 336 с.