систематизація

Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням

Наведено версію систематизаційної класифікації інтерактивних користувацьких взаємодій з програмним забезпеченням у вигляді ієрархічної структури для покращення вибору типів при впровадженні і розвитку автоматизованого проектування користувацьких інтерфейсів (КІ).

Систематизація територій за показниками деформації земної поверхні

Обґрунтовано необхідність оцінки деформованого стану земної поверхні як складової частини кадастрової оцінки територій з активними геодинамічними процесами. Запропоновано методику систематизації таких територій за показниками деформації і наведено деякі попередні результати її апробації.