прямолінійність

Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі

Існуючі оптико-механічні способи і засоби контролю прямолінійності осі обертання печі дуже трудомісткі і не забезпечують необхідної точності. Запропоновані нові способи інженерно-геодезичного контролю електронними тахеометрами менш трудомісткі і забезпечують необхідну точність.