Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Існуючі оптико-механічні способи і засоби контролю прямолінійності осі обертання печі дуже трудомісткі і не забезпечують необхідної точності. Запропоновані нові способи інженерно-геодезичного контролю електронними тахеометрами менш трудомісткі і забезпечують необхідну точність.

1. Кубрак О.Д., Шевченко Т.Г. Застосування створних вимірювань для визначення відхилень від прямолінійності осі обертання обертової печі. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во “Львівська політехніка”. – 2008. – Вип. 1 (15). –  С.175–179. 
2. Кузьо І.В., Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Кубрак О.Д., Шевченко Г.Т. Спосіб визначення відхилень від прямолінійності осі обертання обертової печі. Пат. на винахід 88124. Україна МПК F27В7/22. Кузьо І.В., Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Кубрак О.Д., Шевченко Г.Т. (Україна) заявлено 29.12.2008 р. Na 200815123. Опубл. 10.09.2009, бюл. 17. 
3. Кузьо І.В., Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Кубрак О.Д. Спосіб визначення положення опорних роликів обертової печі. Патент на винахід 86893. Україна МПК F27В7/00. Кузьо І.В., Мороз О.І., Шевченко Т.Г., Кубрак О.Д. (Україна) заявлено 16.11.2007 р. Na 200712733. Опубл. 25.05.2009, бюл. 10. 
4. І.В. Кузьо, О.І. Мороз, Т.Г. Шевченко Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – № 69. – с.98 – 104. 
5. Кузьо І.В., Шевченко Т.Г. Расчёт и контроль установки агрегатов непрерывного производства. – Львов: Вища школа, 1987. – 176 с. 
6. Мороз О., Шевченко Г., Приступа О., Шевченко Т. Застосування електронних тахеометрів для визначення форми опорних роликів обертової печі. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”. – 2010. – Вип. II (20). – с.44–46. 
7. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. // Шевченко Т.Г., Хропот С.Г., Пивоваров В.П., Игнатов А.А., Меньшиков В.Ф. Под ред. Шевченко Т.Г. Министерство металлургии СССР. Москва 1991. – 214 с. 
8. Руководство по геодезическому обеспечению монтажа и эксплуатации технологического оборудования цементной промышленности. ГКИНП – 10 – 135 – 80. – М.: Недра, 1983 г. – 207 с.