траса

Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.