Автоматизація процесу визначення параметрів рельєфу гірськолижних трас

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2000.
2.  FIS Cross-Country Homologation Manual, 4th edition, May 2008. 3. International Ski Competition Rules, FIS, 2008.