меліоровані території

Проблеми управління меліорованими територіями

Проаналізовано основні проблеми управління територіями в Україні. Основну увагу приділено меліорованим територіям. Описано досвід зарубіжних країн з питань управління меліорованами територіями і намічені перспективні шляхи розвитку цієї сфери на основі використання ГІС-технологій, інфраструктури геопросторових даних та дистанційного зондування землі.