quality control

ПРОГНОЗНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто принцип роботи пристрою для визначення контролю якості дизпалива, за допомогою якого досліджуються спектральні характеристики дизельного палива. Наведено основні вейвлет-перетворення. Проведено ІЧ-спектроскопію дизельного палива від різних країн-виробників, співставлення його з вейвлетами, визначення цетанового числа через вейвлет-перетворення і формування висновку про якість дизельного палива.

Використання комп’ютерного зору для візуальної перевірки якості груш

Візуальний контроль залишається одним з найважливіших та найшвидших методів неінвазивної перевірки продукції та її класифікації за рівнем якості при виробництві та розподілені для споживача. Зазвичай цим займаються кваліфіковані оператори, завдання яких швидко прийняти рішення та встановити факт наявності візуального дефекту. Особливо це актувально в харчовій промисловості. Даний метод має очевидну проблему, а саме – людський фактор. Оскільки не можна не враховувати фактор втоми оператора, його субєктивність при вибору допустимого рівня відхилення продукту.

MATERIAL TEST AND RESULTS ESTIMATION BY SAFETY INDEXES

 In the article, both the test method features and the test results of research of thermal behavior of steel fragment were analyzed. Two types of test conditions for steel construction material were considered. The definition and main features of measurement techniques were presented. Fire retardant material test results for steel plates with hydrogen combustion shown the limit of fire resistance of the tested samples is more than 30 min. The main advantages and disadvantages of the test were determined. The positive and negative aspects of this approach were analyzed.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У КЛІНІКО - ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Прийняття соціально відповідальної практики управління організацією сприяє більшій інформованості під час ухвалення рішень, що грунтується на кращому розумінні очікувань суспільства, передбаченні ризиків і можливостей. Відповідальне управління організацією здатне поліпшити її стосунки із зацікавленими сторонами. Заохочення слідувати нормативним зобов’язанням веде до рішень, які з більшою вірогідністю отримають підтримку і довіру тих, хто їх реалізує і на кого вони впливають. Результатом може бути вдосконалення практик управління ризиками і поліпшення репутації організації.

NORMATIVE AND METROLOGICAL PROVIDING OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORIES

Клініко-лабораторна  діагностика (лабораторна  медицина)  є  одним  із  найважливіших  компонентів системи охорони здоров’я, яка надає медичну діагностичну допомогу пацієнтам щодо оцінки стану здоров’я, діагностики захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшого прогнозування перебігу хвороби  та  якості життя, що має загальнодержавне  значення для  збереження та поліпшення  здоров’я населення. Якість життя хворої людини  в  сучасній медицині розглядається як невід’ємна характеристика її стану, що складається із фізичних, психологічних та соціальних компонентів.

PROVIDING QUALITY OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORY ACTIVITY

В статті розглянуто актуальні питання управління якістю медичних послуг і втілення їх в практичну діяльність. Для якості результатів досліджень серйозні проблеми створюються  багатьма об’єктивними  і суб’єктивними чинниками. Для усунення проблемних чинників було взято курс на розроблення національних стандартів у галузі лабораторної медицини, використовуючи міжнародний досвід розробки стандартів, що регламентують вимоги до організації діяльності клініко-дігностичних лабораторій та засобів лабораторного аналізу.

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.

Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією

Досліджено загальні засади правового регулювання надання адмі¬ністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС України.