NORMATIVE AND METROLOGICAL PROVIDING OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORIES

2018;
: pp. 49-54
1
Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Клініко-лабораторна  діагностика (лабораторна  медицина)  є  одним  із  найважливіших  компонентів системи охорони здоров’я, яка надає медичну діагностичну допомогу пацієнтам щодо оцінки стану здоров’я, діагностики захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшого прогнозування перебігу хвороби  та  якості життя, що має загальнодержавне  значення для  збереження та поліпшення  здоров’я населення. Якість життя хворої людини  в  сучасній медицині розглядається як невід’ємна характеристика її стану, що складається із фізичних, психологічних та соціальних компонентів. У  кожному  з  них  міститься  низка  компонентів,  наприклад,  фізичні  –  симптоми  захворювання,  здатність виконувати  фізичну  роботу,  здатність  до  самообслуговування;  психологічний  –  тривога,  депресія,  ворожа  поведінка; соціально-соціальна підтримка, робота,  зв’язки  з  громадськістю  тощо.  Їх комплексне дослідження дає  змогу  визначити рівень якості життя та з’ясувати їхній вплив на неї. 

Клінічна  лабораторна  діагностика  –  особлива  галузь  медичного  обслуговування.  Результати  лабораторного обстеження хворого складаються з приблизно 80 % інформації, необхідної лікареві для підтвердження або встановлення діагнозу.  Стратегія  розвитку  клінічної  лабораторної  діагностики  повинна  бути  підпорядкована  загальній  концепції розвитку охорони здоров’я та  її діагностичної доктрини. Йдеться про послідовне  структурування високотехнологічного виробництва,  яке  передбачає  клінічні  та  економічно  обгрунтовані  дії  з  відповідними  організаторськими  рішеннями, регулярне і матеріальне обладнання, уніфіковану документацію.

Актуальною  проблемою  лабораторних  досліджень  є  забезпечення  точності  їхніх  результатів.  У  європейській практиці  вже  давно  існують  вимоги  до  метрологічної  простежуваності  калібраторів  та  контрольних  матеріалів  та метрологічного  забезпечення  лабораторного  обладнання,  а  також  методів  дослідження.  Основним  завданням забезпечення метрологічної простежуваності є виробники обладнання, калібратори, контрольні матеріали.

[1]  I. Sydorko, R. Baytsar, “Providing quality of clinical-diagnostic  laboratory  activity”,  Measuring  equipment  and metrology, vol. 79, no. 2, p. 66–73, 2018.

[2]  ISO  15189:2015   Medical  Laboratories  – Requirements  for  quality  and  competence.  [Online].  Available: https://www.iso.org/standard/56115.html. 

[3]  V.  Druzyuk,  I.  Sydorko,  R.  Baitsar,  “Quality  of measurements  in  laboratories”,  Standardization,  certification, quality, no. 3, p. 47–50, 2004.

[4]  A.  Petrukh,  I.  Sydorko,  “Creation  of  centralized regional clinical and diagnostic  laboratories-guarantee of quality of  laboratory  researches”,  Laboratory  diagnostics,  no.  1(51),  p. 65–70, 2010.

[5]  ISO 15195:2015 Laboratory medicine –  requirements for  reference  laboratories.  [Online].  Available: https://webstore.ansi.org/Standards/ISO/ISO151952003?gclid=

[6]  Good  laboratory  practice.  Quality  practices  for regulated non-clinical research and development. Geneva. 2000.

[7]  A.  Ivkov,  M.  Tyukhtina,  V.  Protsenko,  “Tasks  of standardization,  metrology  of  clinical  laboratory  researches”, Biomedicine, no. 2, p. 14–19, 2011.