енергетичний спектр

МОЖЛИВІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕНАДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ

Наведено результати комп’ютерного моделювання власного шуму елемента електроніки (ЕЕ) для різних моделей його внутрішньої структури. Наведено результати експериментальних досліджень власного шуму ЕЕ в діапазоні низьких  частот,  які  підтверджують  результати  комп’ютерного  моделювання,  а  саме:  вищий  рівень  шуму  в  діапазоні низьких частот мають ті ЕЕ, у  внутрішній  структурі  яких більше дефектів.

Вплив стану досліджуваної системи на дисперсію рівноточних вимірювань

Наведено результати рівноточних вимірювань електричного опору двох однотипних вимірювальних котушок опору за припущення, що різниця між дисперсіями (середньоквадратичними відхиленнями) номіналу досліджуваних котушок є наслідком їх нерівноважного стану. Визначено енергетичний спектр флуктуацій номіналу досліджуваних котушок, за яким визначено діапазон частот, у межах якого зміни енергетичного спектра мінімальні.