Вплив стану досліджуваної системи на дисперсію рівноточних вимірювань

2017;
: pp. 55-60
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Університет технології провінції Хубей, Китай
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено результати рівноточних вимірювань електричного опору двох однотипних вимірювальних котушок опору за припущення, що різниця між дисперсіями (середньоквадратичними відхиленнями) номіналу досліджуваних котушок є наслідком їх нерівноважного стану. Визначено енергетичний спектр флуктуацій номіналу досліджуваних котушок, за яким визначено діапазон частот, у межах якого зміни енергетичного спектра мінімальні. За визначеним діапазоном частот встановлено умови, за яких реалізація процесу вимірювання відбувається для квазірівноважного стану досліджуваних котушок і, відповідно, різниця між дисперсіями результатів рівноточних вимірювань мінімальна.

1. Лемешко Б. Ю., Лемешко С. Б., Горбунова А. А. О применении и мощности критериев проверки однородности дисперсий. Ч. I // Измерительная техника. – 2010. – № 3. – С. 10 –16.

2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика: для инженеров и научных работников. – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.

3. Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Компьютерные технологии анализа данных и исследования статистических закономерностей: учеб. пособ. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 120 с.

4. Микитин І. П. Методичні похибки шумових термометрів з різними структурами вхідного кола // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – № 639. – С. 179–184.

5. Nyquist H. Thermal agitation of electric charge in conductors // Phys. Rev. – 1928. – V. 32, July. – No. 1. – P. 110–113.

6. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник. – 3-изд. перераб. дополн. – М: Высшая школа, 2000.– 462 с. 

7. Kolodiy Z. A. Flicker-noise of electronic equipment: Sources, ways of reduction and application // Radioelectronics and Communications Systems. – 2010. – Vol. 53. – No. 8. – P. 412–417.