тінізація

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

У статті автори досліджують сутність поняття “тіньова економіка” та “тінізація”. Важливим аспектом роботи є аналіз сучасного стану тіньової економіки в Україні та його порівняння із країнами Європи. У статті виокремлено позитивні та негативні наслідки тінізації економіки та встановлено, що кількість та масштаб негативних суттєво переважає над позитивними наслідками. Виявлено, що корупція була і зали-шається однією з найбільших перешкод на шляху реформування економіки України. Запропоновано стратегічні пріоритети в боротьбі з тіньовою економікою.

Передумови віднесення протидії тінізації економіки до об’єкта адміністративно-правового регулювання (концептуальний вимір)

Проаналізовано передумови зарахування протидії тінізації економіки до об’єкта адміністративно-правового регулювання, які ґрунтуються на концептуальних підходах співвідношення права та економіки. Наголошено на особливій ролі адміністративно-правового регулювання економічних відносин. Окремо виділено основні напрями змістового наповнення адміністративно-правової протидії тінізації економіки.