управління температурою

Автоматизована система управління температурою кріостата на платформі ARDUINO

Запропонована автоматизована система управління температурою кріостата для низькотемпературних гальваномагнітних вимірювань (4,2–77–270 К). Автоматизована система працює автономно за допомогою мікроконтролера. Система керування потужністю нагрівача в термостаті діє за принципом широтно-імпульсної модуляції. Автоматизована система управління ґрунтується на стандартному обладнанні, тому доступна для практичного використання.