Автоматизована система управління температурою кріостата на платформі ARDUINO

2017;
: pp. 61-64
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропонована автоматизована система управління температурою кріостата для низькотемпературних гальваномагнітних вимірювань (4,2–77–270 К). Автоматизована система працює автономно за допомогою мікроконтролера. Система керування потужністю нагрівача в термостаті діє за принципом широтно-імпульсної модуляції. Автоматизована система управління ґрунтується на стандартному обладнанні, тому доступна для практичного використання.

1. Універсальні вимірювально-керуючі комплекси. Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк, А.Г. Шкавро, С.В. Бунак, А.В. Плахотнік, В.М. Погорілий. Вісник НТУ “ХПІ”. – 2005. – № 18. – С. 85–93.

2. Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: підручник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет,2009. – 328 c.

3. Розробка радіолектронних схем на основі мікроконтролерів (на прикладі AVR мікроконтролерів фірми Atmel): методичний посібник до курсу “Проектування радіоелектронних схем” для студентів радіофізичного факультету / Пархоменко Д. А., Смирнов Є. М. – К.: Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – 74 с.

4. Thermocouple Measurement. Jim Williams / Linear Technology Corporation/AN28-20/ Application note 28. USA. – 1988. – P. 1–20.

5. Stadnyk B., Yatsyshyn S., Kozak O. Research in Nanothermometry. Part 2. Methodical Error Problem of Contact Htermometry. Sensors and Transducers. – 2012. – Vol. 140. – Issue 5. – Р. 8–14.