фасилітація

Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні

Висвітлено актуальні питання розвитку національного креативного підприємництва, яке розглядається в контексті малого підприємництва та його фасилітації. Визначено перелік проблем розвитку креативного підприємництва в Україні. Розроблено програму фасилітації національного креативного підприємництва із класифікацією фасилітаційних заходів за метою їх здійснення. Запропоновано економічні, соціальні, інформаційно- консультаційні, правові, мотиваційні та інноваційні заходи підтримки розвитку креативного підприємництва.

Cутність процедур примирення у системі альтернативного вирішення юридичних конфліктів (спорів)

Розкрито зміст альтернативного вирішення спорів, подано характеристику процедур примирення, показано їх місце в системі альтернативних способів і визначено, за яких обставин і з якою метою адміністративний суд може ініціювати проведення медіації та брати в ній участь.