Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні

2019;
: cc. 114 - 121
1
Київський національний торгово-економічний університет

Висвітлено актуальні питання розвитку національного креативного підприємництва, яке розглядається в контексті малого підприємництва та його фасилітації. Визначено перелік проблем розвитку креативного підприємництва в Україні. Розроблено програму фасилітації національного креативного підприємництва із класифікацією фасилітаційних заходів за метою їх здійснення. Запропоновано економічні, соціальні, інформаційно- консультаційні, правові, мотиваційні та інноваційні заходи підтримки розвитку креативного підприємництва. Глибоко досліджено альтернативний варіант фінансування господарської діяльності суб’єктів креативного підприємництва — краудфандинг.

 1. Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine_UA.pdf.
 2. Букацелі А.В. Креативне підприємництво як ресурс економіки. /А.В.Букацелі// Електронний журнал “Ефективна економіка” № 6, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6426.
 3. Introducing the creative enterprise toolkit. Nesta. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Creative_E....
 4. Ткачук О. М. Креативність у підприємницькій діяльності / О.М. Ткачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 7. – С. 500 – 503.
 5. Опанасюк Ю. А. Креативне підприємництво та управління ІТ-бізнесом / Ю. А. Опанасюк, Д. В. Коломієць // International Economic Relations and Sustainable Development : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 78–79.
 6. Олексієнко Р. І. Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економікив умовах викликів глобалізації / Р. І. Олексієнко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2017. – вип. 71. – С. 118 – 126.
 7. Пастернак О.І. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад / О. І. Пастернак, М. О. Карп’як //Територіальний розвиток та регіональна економіка. – 2017. – Вип. 6(128). – С. 20 – 23.
 8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. № 3792 – XII у чинній редакції від 04.11.2018 р. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. 4 За звичай хаби – це центри зі значними технічним ресурсами, які надають можливість підприємцям та винахідникам реалізовувати свої ідеї. Хаби пропонують зручну локацію, цілодобовий режим роботи, простір для коворкінгу, івент-зону, конференц-кімнати, можливість відвідування всіх подій у хабі, wi-fi та всю необхідну техніку.
 10. Сайт Британської Ради в Україні [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise.
 11. Сайт - краудфандингова платформа Razomgo [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://razomgo.com/start?gclid=CjwKCAiA767jBRBqEiwAGdAOr2lSP8HpyICf2NlR... HTBhoCJigQAvD_BwE.
 12. Сайт Клубу сталого бізнесу. Підбірка: 17 кращих краудфандингових платформ. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://sbiz.club/9705/pidbirka-17-krashhyh-kraudfandyngovyh-platform/. 
 13. Сайт - краудфандингова платформа Kickstarter [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.kickstarter.com/.
 14. Сайт - краудфандингова платформа GoF [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://gofunded.org/.
 15. Сайт - краудфандингова платформа Na-Starte [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://na-starte.com/.
 16. Сайт - краудфандингова платформа Велика ідея [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://biggggidea.com/.
 17. Сайт - краудфандингова платформа Indiegogo [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.indiegogo.com/.
 18. Сайт - краудфандингова платформа Patreon [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.patreon.com/