судово-експертна діяльність

Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування

Статтю присвячено проблемі організації судово-експертної діяльності в процесі
здійснення кримінального переслідування та, загалом, – проблемі вдосконалення всієї
процедури отримання доказової інформації в процесі здійснення кримінального
провадження. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури
досліджено окремі питання організації судово-експертної діяльності в деяких державах
Європи, а також питання правового (процесуального) статусу судового експерта.

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

У статті розглянута сутність професії судового експерта та природа експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, впровадження в експертну практику технічних новацій вимагає постійної уваги до розвитку професійного рівня судових експертів.

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

Розглянуто сутність професії судового експерта та природу експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, упровадження в експертну практику технічних новацій потребує постійної уваги до підвищення професійного рівня судових експертів.