Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

V. Baranyak, О. Nesimko «Forensic expert as subjectof judicial expert activity»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто сутність професії судового експерта та природу експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, упровадження в експертну практику технічних новацій потребує постійної уваги до підвищення професійного рівня судових експертів.

1. Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrayiny vid 25 lyutoho 1994 r. No 4711-VI [On Forensic Examination: Law of Ukraine dated February 25, 1994 No. 4711-VI]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 
2. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 No 4651-VI [Criminal Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
3. Hospodars’kyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: vid 16.01.2003 r. No 36-IU [Commercial Procedural Code of Ukraine: from 01.01.2003 № 436-ІU]. Available at : http://zakon.rada.gov.ua/ 
4. Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. na 1 bereznja 2010 roku: (Vidpovidaje ofic. tekstovi). [The code of Ukraine about administrative offences]. Kyiv, Alerta; KNT; CUL Publ., 2010. 206 p. 
5.Tsyvil’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 18.03.2004 r. No1618-IU  [Civil Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine dated March 18, 2004 No. 1618-ІU]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ 
6. Melkonjan H. G. O professii sudebnogo jeksperta i nekotoryh problemah podgotovki jekspertnyh kadrov. Problemnye teorii sudebnoj jekspertizy [On the profession of forensic expert and some problems of training expert staff. Problem theory of forensic examination]. Moscow, izd-vo VNIISJe Publ., 1977. 80 р.