інформаційні технології

Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу

Розроблено новий підхід для знаходження аналітичного виразу функції перетворення вимірювального перетворювача фізичної величини на основі аналізу його вихідного сигналу за допомогою розробленої спеціальної установки, завдяки якій способом спеціальних регулювань визначають основні параметри еталонної функції перетворення, що відповідає досліджуваній кривій.

Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні

Розглянуто основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій публічного управління у зв’язку з упровадженням нових інформаційних технологій і систем у різні галузі життєдіяльності суспільства. На основі досліджень в галузі адміністративного та інформаційного права проаналізовано різні підходи щодо систематизації інформаційного законодавства та нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій у публічному управлінні.

 

Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства

Досліджено процес інформатизації освіти, що спричинена розвитком технологій, які ведуть до інформатизації усіх сфер суспільства. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя.