Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Розроблено новий підхід для знаходження аналітичного виразу функції перетворення вимірювального перетворювача фізичної величини на основі аналізу його вихідного сигналу за допомогою розробленої спеціальної установки, завдяки якій способом спеціальних регулювань визначають основні параметри еталонної функції перетворення, що відповідає досліджуваній кривій.

1. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник / В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Ю. В. Яцук; за ред. Є. С. Поліщука та В. М. Ванька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 584 с.

2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи і сигнали: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / С. І. Баскаков. – М.: Высшая школа, 1988. – 448 с.

3. Гінзбург С. Г. Методы решения задач по переходным процессам в електричних цепях. 3-е изд., доп. и перераб. / С. Г. Гінзбург. – М.: Высшая школа, 1967. – 388 с.

4. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є.С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, Т. Г. Бойко; за ред. Є. С. Поліщука. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с