адміністративна юстиція

Європейський досвід розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції. Наявність національної системи ефективного розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, є однією з основних гарантій вільних і справедливих виборів. Україна – держава, яка інтегрується у європейський правовий простір, тому європейська система стандартів має ключове значення.

Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України

Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних із розвитком адміністративної
юстиції, з огляду на триваючу в Україні судову реформу, що покликана забезпечити
захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянинашляхом своєчасного,
ефективного і справедливого вирішення спорів у публічно-правовій сфері на засадах
верховенства права.

Щодо доцільності інтерпретації адміністративного процесу через призму конфліктності юридичної природи

У статті досліджено конфліктну природу адміністративного процесу через призму аналізу правовідносин адміністративної юстиції та адміністративної відповідальності. Проаналізовано нормативну регламентацію та теоретичні трактування категорії “адміністративний процес”.