Європейський досвід розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції

Olha Skochylias-Pavliv “EUROPEAN EXPERIENCE IN HEARING AND RESOLVING ELECTORAL DISPUTES IN ADMINISTRATIVE JUSTICE”
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції. Наявність національної системи ефективного розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, є однією з основних гарантій вільних і справедливих виборів. Україна – держава, яка інтегрується у європейський правовий простір, тому європейська система стандартів має ключове значення. Вказується на те, що виборче право більшості європейських країн передбачає два способи розгляду виборчих спорів: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб розгляду виборчих спорів передбачає можливість їх розгляду різними органами, в залежності від виборів, у зв’язку з якими спір виникає (парламентськими, провінційними, муніципальними). Судовий порядок розгяляду виборчих спорів у зарубіжних країнах теж має ряд особливостей. Описується досвід таких країн, як Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Франція. Аналізуються переваги та недоліки адміністративного та судового способу розгляду виборчих спорів у європейських країнах. Вказується, що незважаючи на позиції, відповідно до яких перевага щодо розгляду виборчих спорів віддається виборчим комісіям, які формуються з висококваліфікованих фахівців, сучасний стан справ в Україні не дозволяє вивести з під юрисдикції адміністративних судів виборчі спори. Для цього потрібно, щоб виборчі комісії формувалися із незалежних, безсторонніх, професійних членів, а практика проведення виборів в Україні свідчить про абсолютно протилежну ситуацію. Проте, загалом процесуальне законодавство України, яке регламентує порядок і строки оскарження виборчих порушень, розгляду справ такої категорії адміністративними судами, у більшості аспектів відповідає усталеним європейським стандартам.

1. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Namat Aliiev proty Azerbaidzhanu” [Case of Namat Aliyev v. Azerbaijan]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ fre?i=001-98187 [in Ukrainian].

2. Luzhykova Ye. (2014). Znachennia instytutu mizhnarodnykh vyborchykh standartiv u demokratychnykh derzhavakh. [The importance of the institute of international election standards in democratic states]: Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Derzhavne upravlinnia. Kyiv Vyp. 2., S. 61–64 [in Ukrainian].

3. Tseller. E. (2021). Yevropeiskyi dosvid ta praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo vyrishennia vyborchykh sporiv [European experience and practice of the European Court of Human Rights regarding the resolution of election disputes]. Zakhyst vyborchykh prav administratyvnymy sudamy v Ukraini: Zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Administratyvna yustytsiia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky» (m. Kyiv, 1-2 lypnia 2021 roku). Kyiv: „Kompaniia «Vaite»”, S. 150-152 [in Ukrainian].

4. Zaika M., Yarmaki V. (2017). Osoblyvosti orhanizatsii systemy administratyvnoi yustytsii: zarubizhnyi dosvid[Peculiarities of the organization of the administrative justice system: foreign experience]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. № 3., S. 77-80 [in Ukrainian].

5. Broker L. (2021). Sudovyi zakhyst prava holosu ta pasyvnoho vyborchoho prava v Nimechchyni [Judicial protection of the right to vote and the passive right to vote in Germany]. Zakhyst vyborchykh prav administratyvnymy sudamy v Ukraini: Zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Administratyvna yustytsiia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky» (m. Kyiv, 1-2 lypnia 2021 roku). Kyiv: „Kompaniia «Vaite»“, S. 94-96 [in Ukrainian].

6. Administratyvna yustytsiia: yevropeiskyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy [Administrative justice: European experience and proposals for Ukraine]. Avtory-uporiadnyky I.B. Koliushko, R.O. Kuibida. K.: Fakt, 2003. 146 s. [in Ukrainian].

7. Administratyvna yustytsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky [Administrative justice of Ukraine: problems of theory and practice]. Nastilna knyha suddi.  Za zahalnoiu redaktsiieiu O.M. Paseniuka. K.: Istyna, 2007. 608 s. [in Ukrainian].

8. Novak O. Vyborchi systemy na mistsevykh vyborakh u Yevropi: dosvid rehionalnykh derzhav [Electoral systems in local elections in Europe: experience of regional states]. Publichne pravo. 2014. № 3. S. 23–29. [in Ukrainian].

9. Mialovytska N. A. Porivnialno-pravovyi analiz vyborchykh system krain Yevropy [Comparative legal analysis of electoral systems of European countries]. Porivnialne pravoznavstvo. Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku: zb. materialiv mizhnar. nauk. sympoziumu «Dni porivnialnoho pravoznavstva» (m. Kyiv, 8–11 kvit. 2009 r.). Kyiv, 2009. S. 308–311. [in Ukrainian].

10. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of Ukraine] vid 06.07.2005 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10686. [in Ukrainian].