навчальний заклад

Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами

У статті досліджено проблеми здійснення права на освіту дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Здійснено аналіз законодавчих актів України в частині реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб. Окреслено коло проблем, з якими стикаються ВПО та територіальні громади при реалізації права на освіту.

ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИПУСКНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ПРАЦЕДАВЦІВ

Обґрунтовано необхідність взаємодії навчальних закладів та працедавців на сучасному етапі розвитку ринку праці. Представлено схему, яка описує переваги як для навчальних закладів, так й для працедавців, та скерована на встановлення взаємовигідної співпраці між ними. Запропоновано основні підходи, ефективна реалізація яких дасть змогу позитивно вирішувати комплекс проблемних питань, пов’язаних з працевлаштуванням, професійним становленням та зростанням випускників на ринку праці України.