державна підтримка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних і методичних положень, розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України з застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів.

Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами

У статті досліджено проблеми здійснення права на освіту дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Здійснено аналіз законодавчих актів України в частині реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб. Окреслено коло проблем, з якими стикаються ВПО та територіальні громади при реалізації права на освіту.