гідність людини

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод відіграє важливу роль у нашому житті. Адже моральні норми права сприяють ухваленню рішення відповідно до справедливості та гідності людини. Варто зазначити, що застосування права – це вміння правильно і доцільно вживати правові норми. Проте воно має і свої особливості. Застосування тісно взаємодіє з дотриманням, використанням та виконанням, проте може бути і самостійним щодо закону чи винесення рішень суду, де чітко проявляється роль застосування.

Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання

Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини
досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на
абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд
під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує
гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті

Гідність людини і міжнародні стандарти

Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються наукові підходи до розуміння гідності людини. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти права людини на гідність. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо цього питання.