Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод

Shcherbai I.
"Application of the main features of human dignity in gaining freedoms"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
студентка магістратури

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод відіграє важливу роль у нашому житті. Адже моральні норми права сприяють ухваленню рішення відповідно до справедливості та гідності людини. Варто зазначити, що застосування права – це вміння правильно і доцільно вживати правові норми. Проте воно має і свої особливості. Застосування тісно взаємодіє з дотриманням, використанням та виконанням, проте може бути і самостійним щодо закону чи винесення рішень суду, де чітко проявляється роль застосування. Адже саме у таких важливих моментах застосування є доречним, оскільки від вміння правильно та доцільно застосовувати закон та виносити вірні рішення може залежати доля інших людей. Саме тому в таких ситуаціях людина повинна діяти у згоді з юридичними поглядами, не забуваючи і про свою мораль та місце у цьому світі. Філософське розуміння застосування проявляється в релігійних нормах. Оскільки теоретичне значення пов’язане з нормами та законами, то філософське будується на Священному Писанні, Біблії та інших релігійних джерелах. У філософському розумінні застосування будується на моральних цінностях, які необхідні в наш час. Яскравим прикладом стане роль саме моралі в судовому розгляді.

1. Fedoryka D. (2000). Ontologichnyj ta ekzystencijnyj vymiry lyudskoyi gidnosti. [Ontological and existential dimensions of human dignity] Dosvid lyudskoyi osoby: narysy z filosofskoyi antropologiyi. Lviv: Svichado. P. 123–151. 2. Slipushko O., Yaremenko V. (2005). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrayinskoyi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]: u 3 t. Kyyiv: Akonit. T. 3. 864 р. 3. Problemy obshhej teoryy prava y gosudarstva (2006). [Problems of the general theory of law and the state] / pod obshh. red. akad. RAN, d-ra yuryd. nauk, prof. V. S. Nersesyancza. Moskva: NORMA. 832 р. 4. Problemy teoryy gosudarstva y prava (2012). [Problems of the theory of the state and law]: uchebnyk / pod red. d-ra yuryd. nauk, prof. A. V. Malko. Moskva: Yurlytynform. 592 р. 5. Bobreshov Ye. G. (2011). Sudove pravozastosuvannya v Ukrayini: problemy teoriyi i praktyky [Judicial law enforcement in Ukraine: problems of theory and practice]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyyiv. 19 р. 6. Borysenko M. O. (2016). Organizacijni ta pravovi osnovy zabezpechennya yednosti pravozastosuvannya sudamy Ukrayiny [Organizational and legal bases of ensuring the unity of law enforcement by the courts of Ukraine]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Kyyiv. 230 р. 7. Bachynyn V. A. (2006). Еncyklopedyya fylosofyy y socyologyy prava. [Encyclopedia of philosophy and sociology of law] Sankt-Peterburg: Yuryd. centr Press. 1093 р. 8. Tarnavska M. I. (2013). Moralni ocinkyu pravozastosovnij diyalnosti [Moral assessments in law enforcement]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lviv. 9. Slyvka S. S. (2014). Problemy filosofiyi prava [Problems of philosophy of law]: navch. posib. Kyyiv: Liga-Pres. 160 р. 10. Abolina T. (2002). Cinnosti morali. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]/ V. I. Shynkaruk (golova redkol.) ta in.; L. V. Ozadovska, N. P. Polishhuk (nauk. red.); I. O. Pokarzhevska (xud. oforml.). Kyyiv: Abrys. 742 р.