fформалізація процесу

Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні.

Розроблено методичний підхід до формалізації процесу стратегічного планування
розвитку регіонального туризму, в якому комплексно враховано такі специфічні
особливості стратегічного планування, як: одночасна приналежність до політики
розвитку туристичної індустрії держави та соціально-економічної політики у сфері
розвитку регіонального туризму; взаємозв’язок стратегічного планування з державною
політикою та державним управлінням. Сформульовано та сформовано цільову функцію