script

Service for Monitoring the Conditions of Vaccination of the Population from Coronavirus Infection

Abstract: Health care is a system of measures aimed at ensuring the preservation and development of physiological and psychological functions, optimal performance and social activity of man at the maximum biologically possible individual life expectancy. The key goal of any health care system is the availability and quality of medical care, medical services, medical care. The main goal of any country is to build an effective model of the health care system and achieve the highest level of public health with minimal resources.

МЕМИ ЯК МАРКЕРИ ФЕЙКІВ І ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТОПІКІВ У МЕДІЙНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Досліджено меми як експресивний риторичний ресурс у мас-медійних репрезентаціях російсько-української гібридної війни. Об’єктом розгляду є гасла й мікроцитати із 88 дискурсу російської пропаганди, що слугують для легітимації зовнішньої агресії та окупаційної політики РФ. Віддзеркалені в українському контрдискурсі як інтертекстуальний матеріал, вони використовуються у функції критичних мішеней-референцій для деконструкції фейків та знешкодження маніпулятивних програм. Загалом мережі меметичних знаків підпорядковані завданням символічної ідентифікації сторін конфлікту та їхніх завдань.

Using CAPTCHA technology: pros and cons. Ways to secure from spam-bots attacks.

Розглянуто технологію CAPTCHA. Подано алгоритм створення та роботи капчі. Наведено схему роботи капчі. Проаналізовано способи кодування та “ускладнення” зашифрованого тексту. Розглянуто основні способи автоматизованого розпізнавання CAPTCHA. Наведено варіанти визначення тестів CAPTCHA, методи програмних засобів та методи, які не потребують дій від користувача. Проаналізовано переваги та недоліки тестування капчі, а також способи вирішення проблем, що можуть виникати із застосуванням капчі.