Using CAPTCHA technology: pros and cons. Ways to secure from spam-bots attacks.

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто технологію CAPTCHA. Подано алгоритм створення та роботи капчі. Наведено схему роботи капчі. Проаналізовано способи кодування та “ускладнення” зашифрованого тексту. Розглянуто основні способи автоматизованого розпізнавання CAPTCHA. Наведено варіанти визначення тестів CAPTCHA, методи програмних засобів та методи, які не потребують дій від користувача. Проаналізовано переваги та недоліки тестування капчі, а також способи вирішення проблем, що можуть виникати із застосуванням капчі.

1. CAPTCHA [Electronic resource] – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA.  

2. Web services security from spam [Electronic resource] – Access mode: http://captcha.opti-mail.net/.  

3. Checking captcha algorithm [Electronic resource] – Access mode: http://www.captcha.ru/articles/algorithm/.

4. Building a security image [Electronic resource] – Access mode: http://www.captcha.ru/articles/visual/.

5. Alternative ways of security [Electronic resource] – Access mode: http://www.captcha.ru/articles/alternatives/.

6. CAPTCHA [Electronic resource] – Access mode: http://www.captcha.ru/.

7. CAPTCHA: humans and computers [Electronic resource] – Access mode: http://www.captcha.net/