кореляція

КОРЕЛЯЦІЯ УМОВ ЗВОРОТНЬОЇ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9 ТА ХАРАКТЕРИСТИК НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ

Досліджено виробництво нафтополімерних смол  шляхом низькотемпературної зворотної емульсійної коолігомеризації фракції С9 рідких побічних продуктів піролізу дизельного палива. Встановлено, що визначальними факторами частки С9 зворотної емульсійної олігомеризації є тривалість реакції, концентрація емульгатора та фазове співвідношення. Розраховано кореляцію виходу та фізико-хімічних характеристик олігомерів. Запропоновано множинну лінійну регресію виходу олігомеру в залежності від основних значущих параметрів процесу олігомеризації у зворотній емульсії.

Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень

Запропоновано метод обчислення автокореляції, а також ефективної кількості спостережень. Для генерування корельованих спостережень використовується метод рухомого середнього. За допомогою методу серій можливе спрощене обчислення ефективної кількості спостережень для визначення стандартної непевності середнього значення корельованих спостережень.