еталон температури

Основи квантової термометрії

Доведено існування кванта температури, зумовленого дисипацією одного електрона на фононах за одиницю часу, та теоретично визначено його значення через фундаментальні фізичні сталі з установленою непевністю, залежною від непевностей методів визначення цих сталих. Показано можливість створення сучасного еталона температури на базі фундаментальних фізичних сталих із залученням еталона електричного опору на базі інверсного значення кванта електропровідності та еталона напруги на базі масиву переходів Джозефсона.