сонячний колектор

Оцінка роботи сонячної системи гарячого водопостачання житлового будинку

Системи сонячного гарячого водопостачання можуть забезпечити значну частину теплової енергії, необхідної в житловому секторі. Використання систем сонячного гарячого водопостачання дозволяють зменшити споживання традиційних видів енергії, а, відповідно, зменшити викиди парникових газів. Мета даної статті полягає у оцінці роботи системи сонячного теплопостачання для забезпечення потреб системи гарячого водопостачання житлового будинку тепловою енергією.

Аналіз теплової ефективності установки сонячного теплопостачання суміщеної із конструкцією світлопрозорого фасаду будівлі

В праці наголошується на розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні. Наголошується на потребі вдосконалення існуючих сонячних колекторів та суміщення цих установок із конструкціями зовнішнього огородження для енергоефективних будівель. Враховуючи популярність будівництва із збільшеною площею засклення, то в роботі запропоновано конструкцію сонячного колектора суміщеного із скляним фасадом будівлі. Наводяться дані щодо зміни приросту температури теплоносія на виході із сонячного колектора.

Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів

Проаналізовано вимоги до метрологічних параметрів цифрових вимірювачів температури та різниці температур для досліджень сонячних колекторів. Подано результати експериментальних досліджень взаємозамінності напівпровідникових перетворювачів температури з метою створення температурних сенсорів. Встановлено, що у цифрових термометричних засобах найдоцільніше використовувати послідовно сполучені транзисторні діоди, у яких можна зменшити значення розкиду спадків напруги та близькі до гранично можливого значення коефіцієнта ідеальності.