термометр

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Дослідження термометричного матеріалу Hf Ni1-x CO x Sn

Досліджено енергетичні, кінетичні та магнітні характеристики термометричного матеріалу HfNi1-xCoxSn у діапазонах: T = 80 ¸ 400 K, Co » 9,5×1019 NA см-3 ( x = 0,005 )÷ 5,7 ×1021 см-3 ( x = 0,30 ) і напруженості магнітного поля H £10 кГс. Показано, що характеристики HfNi1-xCoxSn чутливі до зміни температури і він може бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів.