Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

2021;
: сс. 68 - 79
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу. Наведено порівняння з аналогами.

  1. Oksana Svystun, Iryna Yurchak. Recommendation Dialog System for Selecting the Computer Hardware Configuration. Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 1, 2021, pp. 70 - 76. ISSN: 2524-0382 (print), 2707-0069 (online) DOI: https://doi.org/10.23939/acps2021.01.070.
  2. Furber Steve 2017Microprocessors: the engines of the digital ageProc. R. Soc. A.4732016089320160893 DOI: http://doi.org/10.1098/rspa.2016.0893.
  3. Meteostantsii dlia domu: mozhlyvosti «rozumnykh synoptykiv». [Electronic resource]. Available at: https://homediz.info/meteostancii-dlya-domu-mozhlivosti-rozumnix, (Accessed: 08 December 2021).
  4. M. Kusriyanto and A. A. Putra, "Weather Station Design Using IoT Platform Based On Arduino Mega," 2018 International Symposium on Electronics and Smart Devices (ISESD), 2018, pp. 1-4, DOI: http://doi.org/10.1109/ISESD.2018.8605456..
  5. Kurniawan A. (2021) Arduino Nano 33 IoT Board Development. In: Beginning Arduino Nano 33 IoT. Apress, Berkeley, CA. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6446-1_2.
  6. Pan T., Zhu Y. (2018) Getting Started with Arduino. In: Designing Embedded Systems with Arduino. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-4418-2_1.
  7. Dunbar N. (2020) ATmega328P Configuration and Management. In: Arduino Software Internals. Apress, Berkeley, CA. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5790-6_7.