енергетична політика

Аналіз сучасних інструментів інвестування у відновлювальну енергетику України

Досліджено інструменти інвестування у відновлювальну енергетику в Україні. Перехід до енергетики сталого розвитку є ключовим у боротьбі зі зміною клімату. Розвиток сектору відновлювальної енергетики в Україні стикнувся із викликами, які потребують стратегічного вирішення. Компанії, які оперують на ринку відновлювальної енергетики, повинні усвідомити свою соціальну місію у досягнені цілей сталого розвитку.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ І ПРИРОДНОГО ГАЗУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ – ЇХНЯ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті розглянуто досвід створення та функціонування стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів і природного газу як ключового елементу забезпечення енергетичної безпеки національної економіки на випадок кризи постачання країн Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Зокрема, розглянуто моделі таких резервів, особливості їхнього функціонування. Сформовано власний погляд щодо необхідності використання досвіду країн Центральної Європи при створенні системи стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні. 

Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України

Розглянуто поняття енергетична дипломатіята особливості її провадження, виокремлено першочергові завдання для розвитку енергетичної дипломатії у зовнішній політиці України.