СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ І ПРИРОДНОГО ГАЗУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ – ЇХНЯ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розглянуто досвід створення та функціонування стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів і природного газу як ключового елементу забезпечення енергетичної безпеки національної економіки на випадок кризи постачання країн Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Зокрема, розглянуто моделі таких резервів, особливості їхнього функціонування. Сформовано власний погляд щодо необхідності використання досвіду країн Центральної Європи при створенні системи стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні. 

1. Уніговський Л. М., Котляревський В. А., Глущенко Г. Л. Завдання і перспективи створення системи стратегічних (мінімальних) запасів нафти та нафтопродуктів в Україні Retrieved from : http://www.ngbi.com.ua/analytics.html 2. Створення стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів в Україні: стан, проблеми, пошук шляхів на основі міжнародного досвіду. Аналітична доповідь Центру Разумкова. Національна безпека і оборона, №4 Retrieved from : http://razumkov.org. ua/uploads/journal/ukr/NSD88_2007_ukr.pdf 3. Науково-практична конференція: основні засади, завдання та механізми реалізації енергетичної безпеки. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_table/1223_Ryabtcev.pdf 4. Agreement on an International Energy Program Retrieved from: http://www.iea.org/media/about/iep.pdf 5. Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32009L0119&from=EN 6. Regulation (eu) no 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC. Retrieved from: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:. 7. Energy Supply Security (Emergency response of IEA Countries 2014), Retrieved from: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPL.  8. Ropná bezpečnost, Retrieved from: http://www.sshr.cz/pro-verejnost/ Stranky/ropna_bezpecnost.aspx 9. Energy Policies of IEA Countries. Czech Republic 2016 Review. Retrieved from: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review.pdf  10. Emergency Oil Stocks in the Energy Community Level, Final Report, Energy Community Retrieved from: https://www.energy-community.org/documents/studies.html 11. Energy Policies of IEA Countries. Hungary Retrieved from: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPolic... Review.pdf  12. Workshop on Emergency Oil Stocks Retrieved from: https://www.energy-community.org/events/2016/04/WS_Oil.html 13. Energy Policies of IEA Countries. The Slovak Republic.  Retrieved from: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Slovak2012_...  14.Energy Policies of IEA Countries. Poland. Retrieved from: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Poli... 15. Горбуліна В. П. (2017) Світова гібридна війна: український фронт: монографія. 496 с. 16. Енергетична стратегія України на період до 2035 року « Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. Retrieved from: http://zakon3.rada. gov.ua/rada/show/605-2017-%D1%80 17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_011/page 18. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926 19. Практичні кроки з імплементації Директиви 2009\119\ЕС Retrieved from: http://rezerv.gov.ua/dyrektyva-2009119es-praktychni-kroky-derzhrezervu-p. 20. Розпорядження Кабінету Міністрів №1498-р «Про схвалення Концепції створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на період до 2020 року» від 08.12.2009 Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/1498-2009-%D1%80. 21. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847» №503-р від 21.06.2017 Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503-2017-%D1%80 22. Закон України «Про ринок природного газу», Відомості Верховної Ради (ВВР), № 27, ст.234. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/329-19 . 23. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості №687 від 2015р. « Про затвердження національного плану дій» Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15