структура знання

Структура та розвиток знання: закономірності пізнавального процесу (науково-дослідна стаття)

 Проаналізовано  структурні  та  процесуальні  закономірності  розвитку  знання  у  контексті  особливостей сучасного  розвитку  пізнання.  Розглянуто  структурні  компоненти  та  основні  трактування  процесуальних закономірностей розвитку знань. Простежується зв’язок між компонентами структури знання та закономірностями його історичного розвитку, з процесами утвердження постнекласичної науки і сучасної освіти. Автор висновує, що неприпустимо зводити знання до інформаційного та прагматичного компоненту діяльності людини.

Людина і знання: епістемологічна складова філософської антропології

Проаналізовано сучасні трактування знання у контексті проблеми формування суспільства знань та новітніх виявлень пізнавальних можливостей людини. Досліджено сучасні визначення знання і його будова з позиції представлення в ній як дійсності, так і людських якостей. Простежується зв’язок вихідних компонентів будови знання з людськими антропними характеристиками та інтелектуальними властивостями людини та робиться висновок про неприпустимість зведення знання до інформаційного компоненту сучасної суспільної життєдіяльності.