Структура та розвиток знання: закономірності пізнавального процесу (науково-дослідна стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.02.046
Надіслано: Жовтень 18, 2018
Прийнято: Листопад 12, 2018
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

 Проаналізовано  структурні  та  процесуальні  закономірності  розвитку  знання  у  контексті  особливостей сучасного  розвитку  пізнання.  Розглянуто  структурні  компоненти  та  основні  трактування  процесуальних закономірностей розвитку знань. Простежується зв’язок між компонентами структури знання та закономірностями його історичного розвитку, з процесами утвердження постнекласичної науки і сучасної освіти. Автор висновує, що неприпустимо зводити знання до інформаційного та прагматичного компоненту діяльності людини. Аргументовано необхідність введення знання в контекст смислових складових культури. Використано методи компаративістики, аналізу  та  синтезу, феноменологічної  редукції. Висновки  статті  можна  використати  для  поглибленого  вивчення сучасних тенденцій розвитку науки та освіти. 

Dufresne,  R.,  Leonard,  W.,  Gerare,  W.  (2016). Structure of Knowledge.  Retrieved  from https://www.srri.umass.edu/topics/knowledge-structure/ 
Frege, G.  (1997).  Logical  Investigations.  [In Russian].Tomsk: Vodoley. 
Husserl, E. (1994). Logical Investigations. [In Russian]. Vol. 1. Philosophy as Rigorous Science. 
Knowledge. English-English Dictionary. (2018). Retrieved from https://glosbe/com/en/en/structured%20knowlege 
Knowledge. Structurе of knowledge. Wikipedia. (2018). Retrieved from  https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge 
Kont,  A.  (2001).  The Spirit of positive philosophy.  [In Russian]. St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society.  
Mamardashvili, M. (1982).  Science as culture.  [In Russian].  In Methodological problems in historical research, 35–38. Moscow: Science. 
Marx,  K.  (1975).    The difference between the natural philosophy of Democritus and Epicurus's natural philosophy. [In Russian].  In  Marx  K.  and  Engels  F.  Works.   Moscow: Publishing House of Political Literature.  
Neisser Ulric (1981). Cognition and Reality. Principles and implications of cognitive psychology. [In  Russian]. Moscow: Progress.  
Plato. Menon. Works in 3 vol. Vol. 1. [In Russian]. 367–412. Moscow: Thought.  
Rorty, R.  (1979).  Philosophy and Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.  

Schedrovitskii,  G.  (1984).  Synthesis of Knowledge: Problems and Methods.  [In Russian].  On the way towards the
theory of scientific knowledge, 67–109. Moscow: Science. 
Sellars,  W.  (1975).  The Structurе of Knowledge. Indianapolis: Bobbs-Merrill.  
Solso, L.  (2001). Cognitive psychology. Boston: Allyn & Bacon.  
Stiopin, V.  (2011). History and Philosophy of Science. [In Russian].  Moscow: Academic Project.  
Tatarkevich,  W.  (1999).  The History of Philosophy. Vol. 1. [In Ukrainian]. Lviv: Svichado.  
 Yuhua,  Q.,  Jiye  L.,  Chuangyin,  D.  (2009).  Knowledge Structure, Knowledge Granulation and Knowledge Distance in A Knowledge Base. In International Journal of Approximate Reasoning, 50, 174–188. Retrieved from www.elsevier. com/locate/ijar