органо-неорганічна мембрана

Протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани, одержані золь-гель методом

На основі акрилових мономерів та кремнеземної неорганічної складової, сформованої у результаті золь-гель перетворення прекурсора - 3-метакрилоксипропіл-триметоксисилану (МАПТМС), синтезовано протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани. Методом лазерної інтерферометрії досліджено кінетику полімеризації in situ. Встановлено водопоглинання мембран і набрякання їх у метанолі, виміряно контактні кути змочування, що дало змогу розрахувати вільну поверхневу енергію мембран та її складові.

Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран

Синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів (у тому числі таких сульфовмісних) та наночастинок кремнезему, сформованих у результаті in situ золь-гель перетворення тетраетоксисилану (ТЕОС). Досліджено сорбційні характеристики мембран з різним вмістом сульфогруп і зшиваючого агента – N,N’- метиленбісакриламіду для початкової стадії процесу дифузії парів води та розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах.