сегментація

Метод підвищення ефективності алгоритму DyXy шляхом сегментації мережі на зони завантаженості

Запропоновано метод підвищення ефективності алгоритму DyXY шляхом сегментації мережі на основі статистичних даних та відносної пропускної характеристики елементів. За цим методом, за наявності кількох вільних альтернативних маршрутів пакет відправляється до сегмента, в якого вища пропускна характеристика. Так зменшується ризик простою пакета через зайнятість транзитного отримувача.

Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті проведено огляд ринку настільних ігор, який заслужив особливої уваги в час пандемії Covid-19, та його вплив на діяльність виробників і збутових організацій, які функціонували на цьому ринку. Визначено основних гравців на світовому та українському ринках. Описано варіанти співпраці між виробниками та ідейними власниками. Опитано споживачів щодо популярності торгових марок виробників настільних ігор. Прокласифіковано всі види настільних ігор та просегментовано споживачів одного з найбільших магазинів на ринку настільних ігор Львова.

Software System for End-Products Accounting in Bakery Production Lines Based on Distributed Video Streams Analysis

Among the main requirements of modern surveillance systems are stability in the face of negative influences and intellectualization. The purpose of intellectualization is that the surveillance system should perform not only the main functions such as monitoring and stream recording but also have to provide effective stream processing. The requirement for this processing is that the system operation has to be automated, and the operator's influence should be minimal. Modern intelligent surveillance systems require the development of grouping methods.

Мобільна інформаційна система контролю раціону харчування людини

Життя кожної людини, групи людей і нації залежить від географічних, економічних, політичних, культурних і релігійних умов. Спосіб життя формується у результаті щоденного повторення і складається із таких факторів: харчування, фізичні навантаження, наявність шкідливих звичок, моральний і духовний розвиток тощо. В останні десятиліття спосіб життя вважають невід’ємною частиною добробуту, що сприяло збільшенню кількості досліджень. Медики стверджують, що більш ніж половина проблем зі здоров’ям пов’язані із дієтою. Мільйони людей харчуються неправильно, навіть не підозрюючи про це.

Software Implementation of Gesture Recognition Algorithm Using Computer Vision

This paper examines the main methods and principles of image formation, display of the sign language recognition algorithm using computer vision to improve communication between people with hearing and speech impairments. This algorithm allows to effectively recognize gestures and display information in the form of labels. A system that includes the main modules for implementing this algorithm has been designed.

Дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів та їх сегментація

Мета. Метою даної роботи було розроблення і дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів на основі  статистичних та спектральних  характеристик текстурних фрагментів, а також порівняльного аналізу методів сегментації РЕМ-зображень. Методи. Визначення характеристик текстури РEM-зображень ґрунтувалось на статистичних моментах, розрахованих за гістограмою яскравості. Спектральні міри текстури обчислювались за спектром Фур’є.

Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору

Запропоновано варіант системи технічного зору на основі багатопроцесорної архітектури з використанням багатопортової пам’яті з рівним доступом усіх спецпроцесорів.

Застосування методів штучного інтелекту до сегментації графічного образу

An efficient graph-based image segmentation algorithm (EGBIS) is considered. The aspects of an efficient algorithm implementation, in particular the use of “Disjoint sets union” data structure with its heuristics “path compression” and “union be rank”, are investigated. A suitability of the algorithm for the use in automated systems is reviewed. An applicability of cluster validity measures for image segmentation quality assessment is analyzed.