транспорт

Perspektywy rozwoju ukraińskiego rynku drogowego transport ładunków – analiza SWOT/TOWS

У статті представлено стратегічний аналіз ринку автомобільних перевезень України у довоєнний період та в перспективі його закінчення, тобто у повоєнний період. З цією метою аналіз охоплював такі сфери, як сам ринок, головним чином попит і рухомий склад, а також його середовище, тут внутрішнє міжнародне регулювання та інфраструктуру. Однак для післявоєнного періоду враховувалися потенційні масштаби збитків, а також заявлена матеріальна допомога з інших країн і перспективи вступу України до Європейського Союзу.

Прогнозування споживання палива різними видами транспорту з використанням машинного навчання

Транспорт є ключовим чинником, який впливає на викиди парникових газів. У зв’язку з цим, наведено проблеми та виклики, з якими зустрічається транспортна галузь. Розглянуто питання транспортної галузі, пов’язані з Європейською зеленою угодою. Обговорено, наскільки транспортна система є важливою для європейських компаній та глобальних ланцюгів постачання. Проаналізовано також питання, які мають вплив на суспільство з точки зору витрат коштів, зокрема викиди парникових газів та забруднення довкілля. У статті висвітлено матеріали управління транспортними процесами на підприємстві.

Проблеми забезпечення транспортної безпеки України: нормативно-правові засади

Розглянуто організацію забезпечення транспортної безпеки як на транспорті взагалі, так і на його основних видах зокрема. Доведено відсутність нормативно-правових актів, які безпосередньо спрямовані на вирішення проблеми взаємодії суб’єктів забезпечення транспортної безпеки на різних видах транспорту між собою. Визначено основні керівні нормативно-правові документи, які регламентують роботу суб’єктів забезпечення транспортної безпеки та їх недосконалість у питаннях взаємодії.

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, проаналізовано місце України у цих рейтингах. Продемонстровано проблеми розвитку складових логістичної інфраструктури відносно видів транспорту та представлено перспективи їхнього розвитку у світлі інтеграції нашої держави в світовий економічний простір та європейську логістичну інфраструктуру.