ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, проаналізовано місце України у цих рейтингах. Продемонстровано проблеми розвитку складових логістичної інфраструктури відносно видів транспорту та представлено перспективи їхнього розвитку у світлі інтеграції нашої держави в світовий економічний простір та європейську логістичну інфраструктуру.

1. Ценклер Н. І. (2016) Логістичний потенціал регіону: сутність і методичний підхід щодо його оцінювання. Економічний форум. № 1. 84–91. 2. Корнієцький О. В. (2015) Теоретичні засади розвитку регіональних та міжрегіональних транспортно-логістичних систем. БІЗНЕС-НАВІГАТОР. № 1 (36). 107–112. 3. Устенко М. О. (2015) Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 50. 207–210.  4. Ковальська Л. Л. (2016) Транзитні транспортні потоки України: оцінка тенденцій та напрями оптимізації. Економічний форум. №4.53-58. 5. Козелецький П. С., Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017) Як використати світовий досвід для розвитку сучасної автомобільної інфраструктури в Україні. Молодий вчений. № 45. 5. 6. Мазуренко О. О., Кудряшов А. В. (2016) Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України. Транспортні системи та технології перевезень. № 12. 58–61. 7. Чернега О. Б. (2016) Тенденції та особливості управління інфраструктурним розвитком ЄС. Науковий Вісник Херсонського Державного Університету. № 19б ч. 2. 21–24. 8. Arvis J.-F., Saslavsky D., Ojala L., et al. (2016) Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington: Communications Development Incorporated, 62 .  9. International LPI global ranking. Retrieved from: https://lpi.worldbank.org/international/global. 10. Agility Emerging Markets Logistics Index 2017. Interactive Map. Retrieved from: http:// www.agility.com/EN/About-Us/Pages/Emerging-Markets/2017/Interactive-Map..... 11. Корнійко Я. Р. (2013) Технологічні та інформаційні переваги формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів. 113–117. 12. Гуржій Н. М., Городова А. В., Одинець Т. Є. (2016) Состояние и перспективы экономического развития предприятий транспортной инфраструктуры Украины . Економіка і суспільство. №3. 61–65. 13. Кузьменко А. В. (2015) Концептуальні основи розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту України. Вісник Хмельницького національного університету. № 2, Т. 1. 165–170.  14. Котенко А. М., Світлична А. В., Шилаєв П. С., Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики. ScienceRise.  №1/2(6). 21-25. 15. Українські дороги у десятці найгірших у світі. Retrieved from: http://zik.ua/news/2017/06/06/ukrainski_dorogy_u_desyattsi_naygirshyh_u_.... 16. Недикова Е. В., Зотова К. Ю. (2016) Особенности влияния автомобильных дорог и автотранспорта на окружающую среду. Экономика и экология территориальных образований. № 2. 82–85. 17. Коломин В. В., Рыбкин В. С. (2015) Автотранспорт как приоритетный источник загрязнения атмосферного воздуха (обзор литературы). Естественные науки. № 1 (50). 26–34. 18. Карпенко О. (2015) Концептуальні засади розвитку транспортнологістичних підприємств. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». Вип. 33. 46–53. 19. Румянцев А. П., Яремович П. П. Інфраструктура транскордонних товарних потоків. Вісник Хмельницького національного університету. № 2, Том 1. 232–235. 20. Попова Н. В., Шинкаренко В. Г. (2016) Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 53. 54–60.