промисловість

Дослідження шляхів розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств

Досліджено шляхи розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств. Розглянуто сучасний стан та перспективи цієї співпраці, а також основні перешкоди, які необхідно подолати для її ефективного розвитку. Автори статті пропонують низку заходів, спрямованих на підвищення рівня координації діяльності українських і польських промислових підприємств. Реалізовані запропоновані заходи сприятимуть підвищенню ефективності діяльності українських і польських промислових підприємств, а також зміцненню економічних зв'язків між двома країнами.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: РІВНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств машинобудування, промисловості та економіки України загалом.